اين جا که باز به هم ريخته...باز شکل و قيافه اين عوض شد و حالا من دوباره شونصد روز طول می‌کشه تا ياد بگيرم چی به چيه!!
عجب حکايتی شده....

/ 1 نظر / 12 بازدید