می‌گفتن فرق دوست با فامیل اینه که دوست انتظاری از آدم نداره ولی فامیل همیشه متوقع ِ...
می‌گفتن دوست رو انتخاب می‌کنی ولی فامیل مثل در‌ ِ مسجدِ، نه کندنی ِ و نه سوزوندنی..
من میگم هیچ چیزی بدونِ توقع نیست و هر کسی دوست یا فامیل در ازای کاری که برات می‌کنه یک انتظاری ازت داره.. نه این که بد باشه ها! نوچ! این روش طبیعی ِ زندگیه، ولی بعضی وقتا آدم از دوستاش هم خسته می‌شه چون دیگه انتظاراتشون زیاده از حد از روی‌ِ خودخواهی ِ...
می‌گی نه؟؟ یک کم فکر کن...آره فکر کن.... دور و بَر‌ ِت رو نگاه کن... سعی کن تو اون جوری نباشی... ها بارکلّا....
عجالتاً تا بعد...

/ 1 نظر / 18 بازدید